Polisïau a Gweithdrefnau

Dyma restr o brif bolisïau a gweithdrefnau’r Cyngor. Mae cyfrifoldeb ar y staff i sicrhau eu bod yn dilyn polisïau a gweithdrefnau’r Cyngor ar bob adeg. Felly, eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau eich bod yn gyfarwydd â’r rhain a’ch bod yn cydymffurfio â’r rhai sy’n berthnasol i’ch swydd chi ac i’ch sefyllfa chi.

Cewch weld restr lawn o’r polisïau nad ydynt yn rhai Adnoddau Dynol ar fewnrwyd y Cyngor neu gallwch ofyn i’ch rheolwr am gopi o’r polisi perthnasol.