Polisi a Gweithdrefn Atal

Mae’r Cyngor yn cydnabod y gall fod adegau pan fydd yn angenrheidiol i atal aelod o staff o ddyletswydd. Diben y polisi hwn yw nodi’r amgylchiadau lle dylid ystyried atal ac amlinellu’r weithdrefn i’w dilyn yn achos ataliad.

Cliciwch yma