Safonau’r Gymraeg

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi mabwysiadu’r egwyddor, wrth drafod busnes cyhoeddus a gweinyddu cyfiawnder yng Nghymru, y bydd yn trin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal. Mae ‘Safonau’r Gymraeg’ yn nodi sut y bydd Cyngor Sir Ceredigion yn rhoi’r egwyddor hon ar waith wrth ddarparu gwasanaethau i’r cyhoedd yng Nghymru.

Ceir mynediad i’r polisi hwn ar CardiNet y wefan mewnrwyd gorfforaethol.