Camddefnyddio Alcohol a Chyffuriau

Mae problemau yfed a cham-drin cyffuriau yn gostus i bobl ac i’r economi, ac maen nhw’n achosi absenoldeb, salwch, damweiniau a pherfformiad gwael yn y gwaith. Mae’r Polisi hwn yn cynnig fframwaith sy’n sylfaen ar gyfer strategaethau a chanllawiau ar gam-drin alcohol a chyffuriau yn y gwaith.

Cliciwch yma.