Y Polisi Rheoli Cofnodion

Pwrpas y Polisi Rheoli Cofnodion yw sefydlu fframwaith ar gyfer creu, cynnal, storio, defnyddio a gwaredu cofnodion Cyngor Sir Ceredigion, cefnogi llywodraethu corfforaethol a hwyluso cydymffurfio â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Ceir mynediad i’r polisi hwn ar CardiNet y wefan mewnrwyd gorfforaethol.