Arfarniadau Blynyddol

Nod Perfformiad Staff – Gwerthusiad Blynyddol yw rhoi cyfle i chi adolygu eich cynnydd dros y flwyddyn flaenorol, cytuno ar amcanion ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod a nodi gofynion Dysgu a Datblygu (D&D) gyda’ch rheolwr.

Bydd yr arfarniad blynyddol bellach yn cael ei gofnodi ar-lein gan ddefnyddio system Ceri. Gallwch chi gwblhau eich tudalennau trwy hunan-wasanaeth. Fel hyn, bydd gwybodaeth yn ymwneud â chyflogaeth, hyfforddiant, sgiliau ac ati yn cael ei phoblogi a’i arbed yn awtomatig.