Llinell Amser

Bydd y cyfnod gwerthuso yn rhedeg o 1 Ebrill i 31 Mawrth bob blwyddyn, a dylid ei gyflwyno erbyn 31 Mai.

Os ydych chi’n dechrau o’r newydd, bydd y broses werthuso yn cychwyn ar 1 Ebrill yn dilyn cwblhau’r broses ymsefydlu gorfforaethol a’r cyfnod prawf.