Buddion

Seilir y buddion fel a ganlyn:
Aelodau cyn Ebrill 2014: cyfrifir y buddion yn seiliedig ar gyfnod eich aelodaeth a’ch tâl terfynol adeg ymddeol;
O Ebrill 2014 ymlaen: cyfrifir y buddion yn seiliedig ar eich cyfnod aelodaeth ac ailbrisiad o enillion cyfartalog eich gyrfa.
Cewch wybod mwy drwy glicio yma.