Dysgu Ceredigion


Yn darparu mynediad i ystod eang o gyfleoedd hyfforddi, wedi'u hariannu, i weithwyr proffesiynol gofal cymdeithasol sy'n gweithio yng Ngheredigion.

Am y Rhaglen DGGCC


Mae Rhaglen Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru (RhDGGCC) wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru a'i reoli gan Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae Cyngor Sir Ceredigion yn gweithio mewn partneriaeth â Chyghorau Sir Gâr a Sir Benfro i reoli a darparu'r RhDGGCC yn lleol ac yn rhanbarthol.

Darllen Mwy

Ein Tîm


Mae'r Tîm yma i ddadansoddi, cefnogi a daparu cyfleoedd dysgu & datblygu cost-effeithiol i gyrraedd anghenion y gweithlu Gofal Cymdeithasol a Chorfforaethol.

Darllen Mwy