Arweiniad Pension Wise ar gael yng Ngheredigion a Sir Gaerfyrddin

pensionwiseDaeth rheolau pensiwn newydd i rym ar 6 Ebrill 2015.

Nawr, mae yna fwy o ryddid ynghylch y ffordd yr ydych chi’n defnyddio’ch pot pensiwn. Mae’r newidiadau hyn yn effeithio arnoch:

  •  os ydych yn 55 neu’n hŷn, ac
  • mae gennych bensiwn sy’n seiliedig ar y swm a dalwyd i mewn i’ch pot (pensiwn Cyfraniad Diffiniedig, a elwir hefyd yn ‘gynllun prynu arian’).

Gwasanaeth diduedd, rhad ac am ddim gan y llywodraeth ynghylch eich opsiynau pensiwn cyfraniad diffiniedig. Ni fydd Pension Wise yn argymell cynnyrch nac yn dweud wrthych beth i’w wneud gyda’ch arian.

Cysylltwch â’ch canolfan cyflenwi leol i weld os ydych chi’n gymwys ar gyfer yr elfennau pensiwn hyblyg newydd ac am arweiniad Pension Wise am ddim.

Ffoniwch 01239 613707

E-bostiwch Pensionwise@cabceredigion.org 
Gallwn roi sesiynau gwybodaeth ynglyn â Pension Wise.
Canolfan Gyswllt Genedlaethol Pension Wise

0300 330 1001
www.pensionwise.gov.uk