Iechyd a Lles

Yn ogystal â’n dyletswydd gofal statudol i ddarparu amgylchedd gweithio iach a diogel i chi, rydym hefyd wedi ymrwymo i’ch cynorthwyo i gynnal eich iechyd a’ch lles.

Rydym wedi casglu rhywfaint o wybodaeth a chanllawiau y gobeithiwn y bydd o ddefnydd i chi.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch mewn perthynas â’ch iechyd a’ch lles, mae croeso i chi gysylltu â’n Swyddog Iechyd a Lles (iechydalles@ceredigion.gov.uk).