Ymgynghoriad

Ffioedd Rhenti Ffôn

Statws

Closed

Dyddiad Dechrau

23/11/2020

Dyddiad Diwedd

20/12/2020

Gweld Ymatebion

Cynnig Ymgynghori Gwreiddiol

Y Drefn Bresennol

Mae dadansoddiad diweddar yn dangos y gwneir nifer o daliadau ffioedd rhenti ffôn i staff sy’n ymgymryd â dyletswyddau wrth gefn/a neu ar alw.

Y Drefn Arfaethedig

Mae datblygiadau technolegol a’r ffaith bod y Cyngor yn dosbarthu ffonau symudol i staff, wedi lleihau’r angen i barhau â’r taliadau hyn.  Felly, y cynnig yw bod y taliadau hyn i gyd yn dod i ben.

Gweithredu

Cynigir y bydd y taliadau hyn yn dod i ben ac y daw hyn i rym o 1 Chwefror ymlaen.