Cynllun beicio i’r gwaith

Mae gan y cynllun Beicio i’r Gwaith ddwy ffenestr gais yn ystod y flwyddyn:

  • 1 Hydref i 30 Tachwedd
  • 1 Mehefin i 31 Gorffennaf

Bydd y cynllun Beicio i’r Gwaith ar gael i weithwyr i hybu iechyd a llesiant a galluogi pobl i arbed arian mawr wrth brynu beiciau a chyfarpar mewn amrywiaeth o wahanol siopau. Mae’r cynllun yn un arberth cyflog, sydd yn caniatau chi i arbed ar treth a yswiriant gwladol.

Drwy’r cynllun hwn a weinyddir gan Halfords Cycle2Work, bydd gweithwyr yn medru dewis o blith miloedd o feiciau a darnau o gyfarpar sydd ar werth yn HalfordsCycle RepublicTredz a siopau lleol fel Summit Cycles a Cycle Mart.

Mwy o Wybodaeth

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar Ceri+. Cynghorir unrhyw un sy’n dymuno holi ymhellach am y Cynllun beicio i’r gwaith i ymweld â http://www.cycle2work.info neu cysylltwch â Adnoddau Dynol.

Ar gyfer Cwestiynnau Cyffredin, cliciwch yma.