Lles y Gweithiwr

Yn ogystal รข’n dyletswydd statudol i ddarparu amgylchedd gwaith diogel ac iach i’n gweithwyr, rydym wedi ymrwymo i wella iechyd a lles ein pobl. Bydd gweithlu hapus ac iach yn cynyddu ein gallu i ddarparu gwasanaeth rhagorol i’n cwsmeriaid.

Mae gan y Cyngor nifer o fentrau ar waith i wella iechyd a lles ein pobl. Mae llawer o’r mentrau hyn yn rhan o gyfres o fuddion Ceri +. Am ragor o wybodaeth am fuddion Ceri + gan gynnwys ein gwasanaeth cwnsela rhad ac am ddim, y cynllun beicio i gwaith, gofal llygaid a llawer mwy, cliciwch yma.