Cymwysterau / Gwobrau

Diddordeb mewn ymgymryd â Chymhwyster?

Learning agreement application form

Os ydych chi’n aelod o staff Cyngor Sir Ceredigion a’ch bod am wneud cais am un ai gyllid neu gymorth i ymgymryd â chymhwyster, dylech lenwi’r ffurflen sydd ynghlwm a’i dychwelyd i’r Tîm Dysgu a Datblygu.

Darllenwch yr amodau a amlinellir yn y ffurflen yn ofalus, a gwnewch yn siŵr eich bod yn cael llofnod eich Rheolwr Llinell a’ch Pennaeth Gwasanaeth. Yna bydd eich cais yn cael ei ystyried a byddwch yn cael eich hysbysu drwy e-bost o’r penderfyniad.

Cofiwch gofnodi unrhyw gymwysterau sydd gennych eisoes yn eich cyfrif hunanwasanaeth ar Ceri i sicrhau bod eich cofnod hyfforddiant yn gyfredol.