Cyfleoedd dysgu

Mae’r tîm Dysgu a Datblygu wrthi’n datblygu ac yn trefnu rhaglen o gyfleoedd dysgu, gan gynnwys pecynnau e-ddysgu. Ewch ar Hunanwasanaeth Dysgu a Datblygu Ceri yn rheolaidd er mwyn ichi weld y cyfleoedd dysgu wrth iddyn nhw ddod ar-lein. Gallwch gofrestru’ch anghenion ar gyfer y dysgu sydd ar gael drwy Hunanwasanaeth Dysgu a Datblygu Ceri.

I gael manylion am gyrsiau cyfredol ac arfaethedig, mewngofnodwch i Hunanwasanaeth Ceri.