Sut i awdurdodi tasgau a rheoli eich Rhestr o Bethau i’w Gwneud

Mae’r erthygl hon yn rhoi gwybodaeth ar weld a chwblhau eich tasgau yn y Rhestr o Bethau i’w Gwneud ar system Rheolwr Pobl Ceri.

Bydd unrhyw dasgau sydd angen eich sylw neu awdurdodiad i’w gweld yn eich ‘To Do List’.

Fel arfer bydd e-bost yn cael ei anfon gyda’r dasg i ddweud wrthych fod tasg yn barod i chi.

Gweld tasg

 • I weld manylion y dasg/cais yn gyflym, cliciwch ar y botwm ‘More’ ar waelod y dasg
 • I weld manylion llawn y dtasg cliciwch ar y dasg o’ch rhestr o bethau i’w gwneud
 • Bydd yn mynd â chi i’r sgrin berthnasol
 • Yn achos rhai tasgau gallwch gwblhau’r awdurdodiad ar ôl gweld y dasg trwy ddewis o’r gwymplen a chlicio ‘Save’.
 • Yn achos tasgau eraill bydd rhaid i chi glicio yn ôl i’r sgrin hafan a dilyn y cyfarwyddiadau isod.
 • NODER: Dylai pob Absenoldeb a Ganslwyd fod yn ‘Awdurdodedig’


Awdurdodi tasg

I gwblhau tasg yn eich ‘To Do List’ sydd angen awdurdodiad rhaid i chi gwblhau ‘Action’.

 • I wneud hyn ticiwch y blwch wrth ochr y dasg.
 • Awgrym: Gallwch ddewis mwy nag un dasg a’u hawdurdodi yr un pryd trwy ddewis mwy nag un blwch ticio.
 • Pan fydd eich tasg wedi’i dewis bydd botwm ‘Actions’ i’w weld. Cliciwch y botwm yna cliciwch ar un o’r opsiynau canlynol:

Ailgyfeirio tasg

Os hoffech ailgyfeirio tasg i ddefnyddiwr arall, dilynwch y cyfarwyddiadau isod.

Awgrym: Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwybod enw defnyddiwr y defnyddiwr yr hoffech ailgyfeirio tasg iddo/iddi cyn dechrau’r broses hon.
 • Dewiswch y dasg(tasgau) yr hoffech ei/eu hailgyfeirio trwy dicio’r blwch ticio.
 • Cliciwch y botwm ‘Redirect’
 • Cliciwch y botwm chwilio (chwyddwydr)
 • Defnyddiwch y blwch chwilio i gael hyd i’r defnyddiwr gan ddefnyddio’r enw defnyddiwr yn y gwymplen
 • Dewiswch y defnyddiwr a chliciwch ‘Save’.
Angen cyngor pellach?

Mae ein porth adnoddau dynol ar-lein, Ceri Net, yn rhoi cyngor a chanllawiau manwl ar bob agwedd ar reoli pobl.

Mynediad Ceri Net
Cymorth

Os oes angen unrhyw gymorth pellach, peidiwch ag oedi i gysylltu â'r tîm Adnoddau Dynol.

Cysylltu