Sut i weld a chwblhau’r ffurflen arfarnu

Mae’r erthygl hon yn dangos sut i weld a chwblhau eich ffurflen arfarnu ar system Hunan-wasanaeth Ceri.

Nodyn: Nid oes gan yr un o’r fideos isod sain

Cynhyrchu’r Ffurflen Arfarnu a chrynodeb o’r ffurflen Arfarnu

Cwblhau tudalennau’r gweithiwr ar y ffurflen

  • Dilynwch y cyfarwyddiadau o fewn y ffurflen i gwblhau’r meysydd gofynnol
  • Defnyddiwch y cyfarwyddiadau ar waelod pob tudalen i lywio a chyflwyno’r ffurflen wedi’i chwblhau
  • Nodyn: Ni fydd amcanion y flwyddyn flaenorol ar gael yn y ffurflen arfarnu os mai hwn yw eich blwyddyn gyntaf yn y swydd hon

Tudalen 1 – Adolygiad Gweithiwr

Tudalen 2 – Dysgu a Datblygu Gweithiwr

Tudalen 3 – Cynllunio Gweithiwr

Cyflwyno’r Ffurflen – Arol tudalen 3

  • Ar ôl i chi gyflwyno’r ffurflen bydd eich rheolwr yn derbyn hysbysiad e-bost a bydd yn gallu gweld eich sylwadau
  • Nodyn: Mae’n hanfodol eich bod yn cyflwyno’r ffurflen unwaith y bydd wedi’i llenwi, ac ni fydd eich rheolwr yn gallu llenwi tudalennau 4, 5 a 6

Tudalen 7 – Cadarnhad y Cyflogwr a chwblhau y ffurflen

  • I gwblhau’r ffurflen, mae’n rhaid i chi gwblhau’r dudalen “Employee Confirmation” a’i chyflwyno
Angen cyngor pellach?

Mae ein porth adnoddau dynol ar-lein, Ceri Net, yn rhoi cyngor a chanllawiau manwl ar bob agwedd ar reoli pobl.

Mynediad Ceri Net
Cymorth

Os oes angen unrhyw gymorth pellach, peidiwch ag oedi i gysylltu â'r tîm Adnoddau Dynol.

Cysylltu